A színvonalról, a pénzről, az öngettósítás örömeiről, és arról, miért is tartanak Magyarországon a buzijogok ott, ahol tartanak

Az írás nyomán a homoszexuális berkek Nagytestvérének ügyviteli módjairól alkothatunk képet magunkban.
Az alábbi kis írás rettentően elfogult és mindent vészesen leegyszerűsít. Sokan bizonyára úgy érzik először, bántja is őket. Nekik üzenem, szeretem ám őket! Hát hogy is írhatnék rólatok örömmel enélkül? Nem haragszom egyikőtökre sem, csak jól akartam érezni magam, ezért írtam le, ami bolyongott bennem. Az ilyesmi biztos nektek is jól szokott esni, olyan ez, mint egy nagy kakálás. De azt hiszem, nem kell szégyellnem és rejtegetnem. Ne sértődjetek meg hát, végtére jól megvagyunk egymással itt, Pató Pál hazájában...
Bár az alábbiakat legjobb tudomásom alapján írtam, kérek mindenkit, különösen a cikkben említett személyeket, ha tárgyi tévedéseket észlelnek irományomban, írják meg, hogy kijavíthassam. Köszönöm. - J.G.
1999. július 24., szeptember 22.
Most jöttem meg a "Háttér Baráti Társaság a Melegekért" egyesület összejöveteléről, ahol egy ügyvéd tartott beszámolót egy valamilyen nagyon reprezentatív londoni melegjogi konferenciáról. Erről a melegjogi konferenciáról én akkor értesültem, amikor ezt a mai beszámolót meghirdették. A Háttér egyesülethez érkezett a meghívó, hogy Magyarország küldhet egy melegjogokkal foglalkozó jogászt, aki tartson előadást az itteni helyzetről. A Háttér egyesületnek van egy picikét erőszakos és buta pártoló tagja, aki bíró, és betölti "a mindent megmondó jogász" szerepét, és autoriter stílusával gyönyörűen leszoktatta a Háttér embereit arról, hogy valaha is jogi dolgokról véleményt próbáljanak formálni. Ha valami joggal kapcsolatos kérdés vetődik föl, a lakosságon úrrá lesz a pánik, egyöntetűen mindössze az forog a fejükben, "erről meg kell kérdezni XY-t". Neki van egy volt évfolyamtárs-barátnője, ez a bizonyos ügyvéd. Mindketten több időt töltöttek életükből sörivással és hasonlókkal, mint melegjogokkal. A Háttér egyesületben a legfőbb érték a barátság. A barátnő nem tagja a Háttérnek, bár egyszer adományozott tízezer forintot. A Háttérben ismerik a barátnő ügyvédet. A barátnő ügyvéd egyetlen buzijogi megmozdulása - túl néhány szentimentális könnyezésen -, hogy a Háttér elnökétől elfogadott egy megbízást egy még meg nem indult rágalmazási perben, amit azért indítottak, mert az elnököt egy kerületi önkormányzati képviselő a testületi ülésen mindenre képes buzinak (vagy hasonlónak) nevezte. (Hozzánk nem fordult az elnök, pedig már a dolog másnapján biztattam. Ő szereti meg-megjegyezni, hogy "a HCM nem meleg szervezet, csak foglalkozik melegek ügyeivel". Az állítás első fele is igaz, a második fele is igaz, de nem értem, mit jelent a csak szó közöttük. Kíváncsian várom a megfejtéseket, írjátok meg emailben: juhaszgeza-kukac-freemail.hu) A Háttér választmánya ismeri a HCM-et és tevékenységét, bár tagjait és jogászait csak hírből. A buzi bíró a középiskolában osztálytársa volt az egyik jogászunknak, de az utcai köszönésen kívül nincsenek egymással semmilyen viszonyban azóta. A Háttér választmánya úgy döntött, hogy a barátnő ügyvéd képviselje buzijogokhoz értő jogászként Magyarországot. A barátnő ügyvéd londoni előadásában részletesen ismertette a két idevágó alkotmánybírósági határozatot és az élettársi viszony jogkövetkezményeit. Most délelőtti beszámolójában összefoglalót adott egy filozófiai előadásról, melyben az azonos nemű párok egyenlőségének lehetséges érveit elemezték, fölelevenítette a kérdést, hogy vajon egyedi bírói döntésekkel vagy törvényhozás útján lehet-e hamarabb elismertetni a buzijogokat, és közölte, hogy nyugaton inkább az utóbbi tűnt célravezetőnek, ezért itt is azzal kellene inkább foglalkoznotok, kedves buzikáim. Beszámolója ezen kívül a magyar helyzetre tett célzásokból és irodalommegjelölésekből állott. Egyebek között szóbahozta az élettársi viszony egyedi bírói döntések útján az öröklésre, a lakásbérleti jogviszony folytatására és az örökbefogadásra való kiterjesztésének lehetőségét (sic!). Az utóbbiról még azt is mondta, hogy a törvény nem zárja ki egy azonosnemű pár általi örökbefogadást. Ekkor szakadt el bennem a cérna. Megkérdeztem, vajon úgy érti-e ezt, hogy a pár egyik tagja jogosult egyedül örökbefogadni. Nem így értette, hanem úgy, hogy párként jogosultak. Emlegetni próbáltam a törvényt, de ekkor a barátnő ügyvéd lehiggasztott, hogy majd akkor ezt külön megbeszéljük, Géza; a Háttér "alapító ősanyája" (egy másik alapító kifejezése) pedig felszólított, hogy hagyjuk beszélni a vendéget, hisz neki is van kérdése, s lám, milyen illedelmesen magában tartja. Hagytuk tehát tovább beszélni a barátnő ügyvédet, s megtudhattuk, hogy milyen nagyszerű emberekkel vonult a londoni utcán a gay pride alkalmával, valamint hogy a magyar Alkotmánybíróság igenis párhuzamba állítható az angol bírósággal, hisz az AB elé lehet egyéni ügyeket vinni, mi sem bizonyítja ékesebben ezt, mint éppen az élettársi viszony elismeréséről és a Szivárvány Társulás a Melegek Jogaiért be nem jegyzéséről hozott határozat. (A témában járatlan olvasók kedvéért megjegyzem, az iménti párhuzam megfogalmazásakor a vendég magas fokban mellőzte a valóságot...)

A barátnő ügyvéd két jónevű jogvédő szervezetnél is dolgozik, a pályafutását is ott kezdte, bár eredetileg az Alkotmánybíróságra akarta beajánltatni magát, amiben az a legérdekesebb, hogy amikor az egyik reménybeli protezsálót próbálta megkörnyékezni, még rám is hivatkozni talált, tudtom nélkül és akaratom ellenére, pedig - amit máskor annyira, de annyira szeretnek hangsúlyozni - én nem is vagyok jogász! Hú!

A Háttér vezetői azt írták egy amerikai alapítványnak írott, a támogatás lehetőségeiről általánosságban érdeklődő levelükben saját szervezetükről: "it has grown to be the biggest and, indeed, only gay and lesbian activist organisation in Hungary". Amikor a Háttérben fölvetődik, hogy ki kellene zárni a már évek óta semmit nem csináló tagokat, akkor az ilyenek közül csak azokat a tagokat zárják ki, akikről még csak azt sem tudják a többiek, hogy hova jár, és kivel fekszik egy ágyba. Aki legalább egy szállal integrálódott a baráti körbe és így az utóbbiakat tudni lehet róla, azt még akkor sem zárják ki, ha csak 50000-ig egyenlíti ki a szextelefonhívásai nyomán keletkezett 84000 forintos számlát. Vagy amikor fölmerül a gyanú, hogy a szabályok szerint minden tekintetben anonim telefonos lelkisegélyszolgálat egyik munkatársa az egyik hívójával lefeküdt egyszer, miután a segélytelefont fölhasználva találkozott vele (ezt tekintették mindaddig a 'horribile dictu' fegyelmi vétségnek), azt gyorsan és szóban elintézik annyival, hogy nem lehet pontosan tudni, mi történt. Nem indítanak semmiféle vizsgálatot és nem akarnak tudni erről a szörnyűségről; nem is jutnak semmilyen következtetésre, hisz nem is tárgyalják meg, hogyan lehet tovább dolgozni egy szolgálatban az ilyen gyanú fölmerülése után. Nem léphetünk föl a saját barátaink ellen, mert akkor vége az egyesületünknek - szokás erről gondolni.

Ezek csak a legszélsőségesebb példái annak, mennyire antidemokratikusan működik egy magát a hetero- és bifóbia által is összezáró buziszervezet, amelynek az egyetlen attribútuma az, hogy "mi melegek vagyunk". Körülbelül mint egy kisgazdapárt. Tényleg semmiség, hogy az, ki "képviseli" Magyarországot egy nemzetközi buzi jogvédő konferencián, azon múlik, a buzikat kizárólagos autenticitással képviselő szervezetben ki hány órát pletykált a történelem folyamán az elnökkel és bizalmasaival. Az, hogy mi (mint HCM) már két éve ténylegesen foglalkozunk buzik jogsérelmeivel, arra se elég, hogy megkérdezzenek bennünket, kit javasolnánk.

A hazai szemétdombon jegyzett kukorékolási előjog azonban mindössze erre jó: A "biggest and, indeed only" szervezetnek a címzett alapítvány még csak nem is válaszolt, mert a széles mellüket döngető magyar buzimártírok még az alapítvány honlapját is lusták voltak elolvasni, ahol pedig világosan meg volt írva, ne leveleket tessék küldeni, hanem ilyen és ilyen tartalmú kész pályázatot. A barátnő ügyvédnek azt ígérték, ha lesz pénz, kifizetik majd az útiköltségét; persze a bolond is tudja, nem lesz egyhamar pénz, mert pillanatnyilag fél- és egymillió közti adóssága van a szervezetnek. (Azt persze nemigen kötik a tagság orrára, pontosan mik is és mekkora összegűek ezek az adósságok, hát a végén még a tagok belelátnának az ügyekbe!) Úgyhogy végül is a barátnő ügyvéd beírhatja a nevét a buzimozgalom nagy mártírkönyvébe, támogattam a saját londoni utamat, keltezés, pecsét, aláírás.
jg fotó   (C) copyright Juhász Géza
Minden jogomat fenntartom - Élj te is a fenntartás jogával :)
honlap: http://juhaszgeza.hu