Kismocsok, az államférfi és a férfiállam

Exhibicionizmus kicsiben és nagyban. A család teszi a mesterséges megtermékenyítést, s nem fordítva!
Megjelent a Magyar Narancs 2003. június 12-i számában
Varga Andrea, alias Kismocsok, az RTL Klub Való Világ 2 exlakója levelet írt dr. Medgyessy Péter, a Magyar Köztársaság miniszterelnökének. Kismocsok nem kevesebbet közölt a kormányfővel, mint hogy szeretné, ha a törvények szerint nem minősülne csonka családnak, ha gyermeket vállalna, és a gyereket párjával, Ritával együtt nevelhetnék. Kismocsok szeretné továbbá, ha gyermeke a törvények szerint nem minősülne félárvának; ha élete párja nem csak a vagyonjog szemében lenne élettárs, s ha gyermekét nem érné hátrányos megkülönböztetés azért, mert két nő alkot vele majdan családot.

Kismocsok persze előrelátó. Tudta, hogy egy ilyen levél senkit nem érdekel majd. Hisz a politikusoknak nem szokásuk érdemi választ adni vagy egyáltalán bármit is visszaírni az emberi jogok érvényesítésének jogi akadályait feszegető levelekre. Speciel, ez Medgyessynek sem szokása. És hát Varga Andreát sem azért ismerte meg az ország, mert efféle levelek írogatását forgatta fejében. Kismocsok ezért levele végére okosan odabiggyesztette: "felkérem Önt, az ország Miniszterelnökét, legyen gyermekem biológiai apja!" No, így mindjárt hír lett Kismocsok családalapítási szándéka, a levelet egy az egyben lehozta a Star magazin, és még két pletykalap címlapján is ott ordított a hír: Kismocsok gyereket akar Medgyessytől.

Noha Kismocsok nyitva hagyta, mimódon is szeretné a kormányfőt biológiai apává tenni, Medgyessy nemcsak biológiai férfi mivoltát érezte érintve a kérés által, s szóvivője útján rögvest szükségét érezte reagálni. Megtudhattuk, hogy a kormányfő már apja két gyermeknek, méghozzá "mindenféle értelemben", valamint hogy ragaszkodik szeretett feleségéhez. Ifj. Gál szóvivő hozzátette még, Medgyessy "nem akar precedenst teremteni, mert félő, hogy túlzott igény jelentkezne az ügyben".

Megnyugodhatunk tehát most már. Medgyessy hím egója nem szenved semmiféle fogyatékosságban. Ez az egó éppakkorára tartja saját magát (igen sokra), mint férfi politikusainké általában, ha bármi módon nőkre terelődik a szó. Ugye, megfigyelhettük már az elmúlt években párszor, valahányszor a parlamentben valamelyik, a nőket különösen érintő törvényt tárgyalták, a férfiképviselő ilyenkor nemigen lát tovább saját párzószervénél.

A kormányfőnek így tehát nem sikerült felelnie Kismocsok ama igényeire, hogy sem ő, sem párja nem akar másodrendű állampolgárnak számítani a magyar törvények szerint, és gyereküket se szeretnék annak nevelni. Ezt illetően annyi jött ki mindössze a szóvivői szájon, hogy a miniszterelnök amúgy tiszteletre méltónak tartja "Kismocsok kisasszony" családalapítási szándékát, a felvetett problémáról pedig érdemes vitázni, de nem elsősorban a miniszterelnökkel.

No, hát akkor kivel?

Hisz Kismocsok jó hónapja felkereste már Czeizel doktort azzal, hogy mesterséges megtermékenyítés révén szülni szeretne. A professzor közölte, a magyar törvények tiltják ezt. Nálunk ugyanis csak azok a nők vehetnek igénybe mesterséges megtermékenyítést, akik házastársi vagy élettársi kapcsolatban állnak egy férfival. Az egészségügyi törvény 167. paragrafusa mondja ezt, amit az MSZP-SZDSZ-többségű Országgyűlés "attól a meggyőződéstől vezérelve" szavazott meg 1997-ben, hogy "az orvostudomány fejlődésének eredményeit a jelen és a jövő nemzedékek javára kell felhasználni".

A magyar Alkotmánybíróság 1991-ben alkotmányosnak találta, hogy a mesterséges megtermékenyítést az akkori szabály csak házas nőknek engedte. A szokatlanul kioktató indoklás szerint: "A mesterséges megtermékenyítéshez nem fűződik olyan emberi vagy állampolgári alapjog, amely bárkit minden megkülönböztetés nélkül megilletne." A kifogásolt diszkriminatív szabály az AB szerint "... erősíti a házasság intézményét, és lehetővé teszi a tulajdonképpeni család (gyermekkel bíró házaspárok) létrejöttét." És hogy miért kell a jogszabályokkal a nem "tulajdonképpeni családokat" hátrányosan megkülönböztetni? Mert: "Kívánatos, hogy a gyermekek lehetőleg teljes családba szülessenek, mivel a gyermek fejlődése szempontjából nemcsak az anyai gondoskodásnak, hanem az apa személyének és az apai nevelésnek is rendkívüli fontossága van." - írta ezt az az Alkotmánybíróság, amely a későbbi 32/1997. sz. határozatában nem látta jogilag relevánsnak a tényt, hogy az apák általában sokkal kevesebb terhet vállalnak a gyermeknevelésből nőpartnereikhez képest.

Kismocsok és Rita sem együtt, sem külön-külön nem fogadhatnának örökbe más nő által megszült gyereket sem. A FIDESZ-MDF többségű Országgyűlés utolsó ülésszakában, az MSZP szavazataival is elfogadott törvény szerint ugyanis az örökbeadásnál a házaspárokat kell preferálni.

Ha Kismocsok ezek után teszem azt házilagos mesterséges megtermékenyítéssel válna anyává, a hatóság ragaszkodna az apa megnevezéséhez, ha pedig Kismocsok azt felelné, hogy az apával nem érintkezett "nemileg", akkor a gyámhatóság képzelt férfit jegyezne be apának.

Hiába menne Kismocsok és Rita akármely közjegyző vagy hatóság színe elé kinyilatkozni, hogy a gyereket ők ketten határozták el, együtt kívánják nevelni, és hogy Rita szülői felelősséget kíván vállani, az Országgyűlés által elfogadott törvények szerint mehetnének ezen óhajukkal a sóhivatalba.

Rita akárhány tanú előtt akárhányszor elmondhatja, hogy anyatársa akar lenni Kismocsoknak, annak 18 évre előre szóló összes jogi és anyagi kötelezettségével, ehhez semmiféle hatósági pecsétet nem szerezhetne. Ezt nem tartja annyira a magyar Országgyűlés, mint amikor egy férfi például részegen egyszer bevágja büszkesége tárgyát egy parkban egy ismeretlen serdülő lányba.

Még szerencse, hogy Kismocsok elég fiatal ahhoz, hogy mondjuk ki tudjon várni egy strasbourgi ítéletet kis magyar patriarcha jogunkról, törvényhozásunkról és kormányzatunkról.
jg fotó   (C) copyright Juhász Géza
Minden jogomat fenntartom - Élj te is a fenntartás jogával :)
honlap: http://juhaszgeza.hu