A melegek, a gyermekek és az alkotmány

Stratégia és taktika a homofóbia és a LMBT jogvédelem küzdelmében. Hogyan arattak pirruszi győzelmet a meleg szervezetek Tarlós István ellen, amikor ki akarta tiltani a meleg témát a Pepsi Szigetről?
Megjelent a Magyar Narancs 2001. augusztus 2-i számában
A július 16-i hétfői tüntetésen Budapest III. kerületének polgármestere elállt attól, hogy a hivatala ablakaiba kitett hangszórókon keresztül válaszbeszédet intézzen a szexuális kisebbségek jogai győzedelmeskedését ünneplőkhöz. Az alkotmány dedikált példányát a tüntetők képviselőitől átvéve ehelyett békességet kívánt. Másnapi sajtótájékoztatóján pedig már nem volt hajlandó kérdésekre válaszolni, s csak a királyi tévé stábját engedte be irodájába. Letett arról, hogy tovább fenyegetőzzön a Pepsi-Sziget önkényes bezárásával, s már védőügyvédje társaságában magyarázgatta szennyesét.

Tarlós István megfutamodott tehát, de föltámad még. Nincs ugyanis egyedül. Nagyon nincs. A sajtó és a média tudósított a megalázóan egyoldalú "sajtótájékoztatóról" - ahelyett, hogy megtagadták volna ezt: ha nem lehet kérdezni, nincs nyilvánosság. Eközben az egyenlőtlen játszma tárgyává tett civil szervezetek közreadhatnak akárhány sajtóközleményt: aki mögött nincs hatalom, arról nincs tudósítás, csak akkor, ha a nagyok labdát gurítanak feléjük.

S most gurítva volt egy héten át, pontosabban a civilek fölkapták az elgurult labdát. Hisz ezt senki nem akarta. A polgármesternek a botrány kirobbanásáig fogalma sem volt arról, hogy a Szigeten civil szervezetek is tartanak meleg és leszbikus tárgyú programokat. A sajtón keresztül értesült erről, amikor a civil tiltakozások beindultak. Nem számolt a meg nem kérdezett harmadik, szerződni nem hajlandó féllel.

A szigetesek pedig rettentő sokáig azt hitték, uram-bátyámos módszerekkel úrrá lesznek a polgármester fenyegetőzése által kreált helyzeten. Nem sokkal azelőtt, hogy aláírták a polgármesterrel kötött gyalázatot, felhívtak például engem, s megkérdezték, van-e a melegeknek valamiféle erős polgárőrségük. Mert nem lehet tudni, hogy ha a civil szervezeteket megtámadják a buziverők, akkor a szerződtetett hivatásos biztonsági szolgálat kellőképp megvédi-e majd a melegeket. Mondtam, hogy nincs hadrafogható meleg polgárőrség. A szigetes telefonáló megköszönte a választ, de nem avatott be kérdése okába: hogy tudniillik a polgármester a melegek biztonságát kívánja képmutatóan óvni a kitiltással.

A Sziget Kft.-nek a melegekkel szembeni lekezelő hozzáállását mi sem mutatja jobban, mint hogy mi, civilek jobbára csak informálisan, sőt többnyire a sajtón keresztül értesültünk a dolgokról. Az alatt az egy hét alatt, míg a Sziget Kft. és a polgármester közötti huzavona folyt (július 3-tól 10-ig), a Sziget Kft. nem tájékoztatta a jogvédő szervezeteket, hogy a fejük fölött a kitiltásukról alkudozik a polgármesterrel. Az ügy nyilvános kipattanása (július 10.) után a Sziget Kft. arról igyekezett meggyőzni a meleg szervezeteket, hogy az írásos tilalom ellenére be fogja vinni őket a Szigetre.

Meg akarták magyarázni nekünk, hogy a polgármesterrel kötött megállapodás kitétele, mely szerint a Szigeten nem lesznek "homoszexuális jellegű felvilágosító, vagy egyéb címen folytatott műsorok", igazából nem azt jelenti, hogy ki lennénk tiltva a Szigetről, hanem tulajdonképpen nem vonatkozik semmire: olyasmiről vállalták, hogy nem lesz, ami amúgy sincs.

A Sziget Kft. a maga részéről tehát úgy döntött, hogy mi civilek nem is akarunk meleg felvilágosítást, úgyhogy maradjunk csöndben, mert nem is vagyunk betiltva. És kértek bennünket, jogvédőket, ne csináljunk lármát, s majd akkor ők mindent elintéznek. Jöhettek, melegek, csak szépen, csak csendben, hogy a polgármester meg ne hallja. Bent lesztek, és ebből nem lesz baj, mert úgy lesztek benn, hogy nem fogtok felvilágosítani, és mivel ettől sötétség lesz, ezért vehetjük úgy (a polgármester felé), hogy nem léteztek. Ez volt a Sziget Kft. üzenete a buziknak és a buzik jogait védőknek.

Csupán azzal nem számolt a Sziget Kft., hogy azok a szervezetek, amelyeknek tagsága és bázisa három nappal korábban a "meleg büszkeség" jelszó alatt vonult háromezres tömegben, nem igazán tapsikolnak majd a lehetőség hallatán, hogy a nagylelkű Sziget Kft. bőröndben csempéssze be őket a szigetre, megmagyarázván közben a nyilvánosságnak és Tarlósnak, hogy ezek olyan buzik, akiknek ugyan a tolerancia jegyében megengedjük, hogy magukat felvilágosító buziknak gondolják, de akik a Szigeten mégsem világosítanak fel, mert Tarlós Úr nem akar fölvilágosulni.

A Sziget egyik képviselője fölvetette, hogy a melegekkel vállalt szolidaritás jeléül a szigeten szivárványszínű karpereceket árulhatnánk harminc forintért, miközben az előállítási költség tíz forint (azaz csináljunk a betiltásunkból boltot) - de az utóbbit nekünk kéne előteremteni, mert ő, a Sziget által küldött tárgyalópartner csak "magánemberként meleg", de a Sziget Kft. nevében nem tud százezer forintot adni a meleg szervezeteknek erre.

Nahát, mi jogvédők ettől az ajánlattól nem hatódtunk meg, és nem kezdtük sajnálni a Sziget Kft.-t szűkös költségvetése és a polgármesteri fenyegetőzések miatt, ehelyett mindjárt az első este közöltük, hogy a Pepsi-Szigetről a Pepsit is meg fogjuk kérdezni.

Nos, a Pepsico International, New York a következő közleményt tette közzé a Dallas Voice dallasi meleg lap megkeresésére:

"A Pepsi-Sziget Fesztivál Európa egyik legfontosabb multikulturális eseménye. Ugyan a Pepsi a fesztivál fő szponzora, nem szervezője annak, így nincs közvetlen befolyása a fesztivál programjára. Mindamellett a Pepsi tiszteli az esemény multikulturális jellegét, és úgy véli, hogy olyannak kéne lennie, hogy azt mindenki élvezhesse."

Ugyan ez a mondat szókimondásban körülbelül azzal a Szájer-mondattal vetekszik, mely szerint a FIDESZ-MPP "mindig is fontosnak tartotta a polgári szabadságjogok biztosítását megkülönböztetés nélkül minden polgár számára", vagy hogy Szájer József bízik abban, hogy "a konfliktus méltányos megoldást nyer és az ütköző érdekek és jogok megfelelő egyensúlyát meg lehet teremteni", de a lényeg nem ez, hanem amit a Pepsico International illetve dr. Szájer közvetlenül a Sziget Kft.-nek mondhatott, s amit persze nincs módom idéznem.

A milliók homofóbiájára apelláló polgármester és a milliárdos üzlet gusztustalan árukapcsolásait kötögető Sziget-szervezők leckét kaptak tehát a nincstelen, de önérzetes jogvédők hatalmából.

Az alkotmányosság győzedelmeskedéséért köszönet illeti elsősorban az email föltalálóit. Másodsorban pedig a polgármester önhibáját.

Hogy ugyanis a szexuális kisebbségek jogait védő szervezetek körül soha nem tapasztalt társadalmi támogatás bontakozott ki, ez alapjában véve egy polgármesteri öngólnak köszönhető:

Tarlós István az egész Pepsi-Sziget bezáratását helyezte kilátásba arra az esetre, ha a szigeten meleg és leszbikus felvilágosító programok lesznek. Veszélybe került ezáltal heteroszexuális tízezrek nyári szórakozása. Ez az, amitől ebből ügy lett, semmi más.

Emlékezzünk csak, itt volt a télen a Labrisz Leszbikus Egyesület középiskolai oktatási programja. A dolog tétje akkor nagyobb volt: több diákot ért el a Labrisz, mint ahány résztvevőre a Szigeten számítani lehet. Lett abból egy héten át címlapsztori? Nem. Pedig még Dávid Ibolya - aki, horribile dictu, a Magyar Köztársaság igazságügyi minisztere - is kitett magáért, s nyilatkozatban tiltakozott, mivel szerinte "az egyesület tevékenysége sajnálatosan alkalmas lehet arra, hogy a fiatalok normális fejlődését is a nemkívánatos irányba torzítsa". Ebből akkor nem lett belpolitikai ügy. Nem szólalt meg a százötvenvalahány ellenzéki képviselő közül senki sem. Eörsi Mátyás SZDSZ-képviselő is hamarabb ragadott tollat egyik MaNcs-cikkem egyetlen, pártja buziügyben való tétlenségét cikiző mondata miatt, mintsem hogy nyilvánosan tiltakozzon az Oktatási Minisztérium azon körlevele ellen, amely teljesen törvénytelenül arra intette az ország összes középiskoláját, ne engedjék be a Labriszt. Ezt az ügyet mély hallgatás övezte.

Most azonban Tarlós jelentéktelenebb célt kitűző akciója nemcsak a meleg és leszbikus jogokat sértette. A liberális középosztály azon kapta föl magát, hogy Tarlós a melegek elleni játszmában az egész Pepsi-Sziget létét merte megkérdőjelezni.

Ugyan a polgármester profi demagóg, ügyesebben hazudozik és beszél mellé, mint Torgyán (hiszen nincsenek bohócos allűrjei), de ezt alaposan elvétette. Szalámitaktikából elégtelen.

Persze már biztos megmondták neki valami politológia-heppiend-imázs-píár-cégtől, hogy a buzik rovására úgy kell népszerűséget építeni, hogy egyetlen heteroszexuális érdekeit se sértsük: a buzik elleni hangulatkeltés tényleg csak a buzikat fenyegesse. (Vagy ha még nem mondták meg neki, s én, a feljelentője adom az ötleteket innen, akkor viszont figyelem, kedves ballib. szellemi verőlegények, nektek is nemsoká leírom a leckéteket!) Legközelebb csak a szigorúan vett melegsátrak bezárása lesz a cél. Ezentúl nem zajmérő műszerekkel fogja fényképeztetni magát az óbudai környék lakói nyugalma fölött őrködőn, hanem nemzeti színű kordonokkal veteti körül a meleg és leszbikus jogvédők sátrait, sűrűn célozgatván az ifjúság megfelelő testi, erkölcsi és szellemi fejlődésének szükségességére. "Beláthatatlan következményekhez vezethet, ha a nemzet jövőjét hordozó ifjúságot, a leendő édesanyákat és édesapákat ilyen és ehhez hasonló hatásoknak szolgáltatják ki" - fogja majd Tarlós szajkózni a Dávid Ibolya által is aláírt január 29-i közleményt.

Ha pedig a durva bezárás - ha nem is az IM-ben, de a tőle még független bíróságon - jogellenesnek találtatik, akkor pedig személyesen áll majd őrt a sátraknál, hogy ellenőrízze, bemennek-e 18 éven aluli fiatalok a jogvédők diszkrimináció elleni, tolerancia, stb. foglalkozásaira. Ha pedig már arról is bírósági papír lesz, hogy igenis joguk van a fiataloknak a szexuális kisebbségekhez tartozók által tartandó erőszak-ellenes pszichopedagógiai képzéseken részt venni, akkor majd a puszta szóbeli agitáció fegyveréhez nyúl majd a mi populista hős polgármesterünk.

Ez sokkal jobb stratégia lesz minden másnál. Békességet hirdetve gyűlöletet szítani. A gyermekekért való jótevői aggodalmat színlelve szavazó-milliókat beetetni.

Amit Tarlós eddig tett, a fenti taktikai hiba ellenére is messzelátó gondolkodásról árulkodik. Sőt, az az érzésem, hogy ez direkt így lett kitalálva. Tarlós üzenete a pillanatnyi veresége ellenére ugyanis célba talált.

Veszélyben a gyermekeink - közölte a polgármester.

Válaszolt-e bárki is Tarlósnak? Kifejtette-e bárki is, hogy a gyermekek nem attól vannak veszélyben, amitől Tarlós félti őket? Arra a vádra, hogy a melegek, leszbikusok megrontják a gyermekeket, azzal lehet válaszolni, ha meggyőzően kifejtjük, hogy ez miért marhaság. Nem láttam, nem olvastam ilyet.

Összefogott ellenünk a jobboldal - hangsúlyozták a melegek.

Csakhogy ez nem cáfolja Tarlós állítását. Így aztán maguk a melegszervezeti vezetők mondják ki ezzel, hogy "aki meg akarja védeni a gyermekét, szavazzon a jobboldalra". A hazug demagóg pedig dörzsöli a tenyerét: nincs jobb reklám, mint ha az ellenségünk hajtja nekünk a szavazókat. Hatalmas öngól a buzik kapujában.

A melegszervezetek képviselői a nyilvánosság előtt úgy látszik, mintha abban a hitben szerepelnének, hogy csak a lakosság 2-4%-át kitevő szexuális kisebbségek látják őket a tévében, s nekik kellene szájba rágni, hogy a melegek ellenfelei a jobboldaliak. Nem veszik észre, hogy miközben őket győzködik a jobboldal és a szélsőjobb veszélyességéről, a gyermekekért való aggódás mezejét a lakosság maradék 96-98%-a előtt készségesen átadják a jobboldalnak. A melegvezetők hatalmas erőbedobással győzködik a lakosság 10%-át sem kitevő meggyőződéses baloldaliakat és liberálisokat, hogy a melegek velük vannak. Eközben szavuk sincs ahhoz a középen elhelyezkedő, ingadozó, nem okvetlenül vakon homofób 40-50%-hoz, akiknek semmit nem mond a jobboldallal való riogatás, s akik ugyan aggódnak a gyermekükért, nehogy visszaéljen velük valaki, ám hajlandóak lennének meghallani az érveket például amellett, hogy a lányokat a férfiak általi erőszak veszélye ezerszer jobban fenyegeti, mint egy leszbikus általi visszaélés.

Július 12-étől Tarlós a négy civil meleg, leszbikus és jogvédő szervezet programjainak címéből idézgette övön aluli célzások kíséretében a szerinte legborzasztóbban hangzó szavakat. "Interaktív játék", "saját élmény szerzése". A nyilatkozó melegvezetők innentől számítva öt napig képtelenek voltak leleplezni, mekkorát hazudik Tarlós, amikor ezeket a pszichopedagógiai szakszavakat szexuális aktusnak tünteti fel. Hogy miért? Mert a nyilatkozó melegvezető férfiak nem vették a fáradságot, hogy áttanulmányozzák a társszervezeteik, a Labrisz, a Habeas Corpus és a NANE programját.

Nem tudták elmondani, hogy az interaktív pszichológiai játék ruhában, méteres távolságból zajlik, és akörül forog, hogy a résztvevők tapasztalták-e már életükben az erőszak és a diszkrimináció káros hatásait, s hogyan lehetne ezekkel szembeszállni. Nem tudták elmondani, hogy a "saját élmény szerzés" lényege a férfiak és a nők, valamint heteroszexuálisok és homoszexuálisok közötti hatalmi- és szerepkülönbségek tudatosítása. Hogy például a képzés heteroszexuális résztvevői vegyék észre, amit megenged nekik a társadalom és az illem, azt nem engedi meg a melegeknek. Amit megenged férfiaknak, nem engedi nőknek. Amit megenged melegek férfiaknak, nem engedi leszbikusoknak.

A melegvezetők tiltakoztak az előítéletek és a diszkrimináció ellen, csak éppen nem világították meg, mi a baj az előítélettel és a diszkriminációval. Leleplezték Tarlóst, hogy változtatgatja ürügyeit, de nem leplezték le mondandója tartalmát.

Veszélyben az emberi jogok, a szabadság és az alkotmányosság - közölték a jogvédők és az SZDSZ.
Veszélyben a Pepsi-Sziget, mert Tarlós otrombán visszaél hatalmával - szólt az óbudai MSZP.

Válasz-e ez Tarlósnak? Nem. Száz emberből 99-et nem az érdekel, hogy az alkotmány megvédi-e a melegeket, és a polgármesteri hatáskör határait, hanem az, hogy megvédi-e a gyerekeket. Ha az alkotmány a gyerekeinket kiszolgáltatja a buziknak, akkor azt az alkotmányt el fogjuk vetni - lefogadom, ezt gondolja a többség, teljes joggal.

Tudtak-e a ballib. pártok Tarlósnak válaszolni? Nem. Következtetés: ha az SZDSZ és az MSZP a gyerekeinket odaadja a buziknak, akkor a jobboldalra szavazunk. Tarlósnak hosszútávú tervezésből, stratégiából jeles. A taktikai hiba ennyiben okos húzás: azzal szabadította magára az MSZP+SZDSZ haragját, piciny aktuális jogi vereségért cserébe hatalmas propagandaelőny.

Az elvhű szabadságpártiak nem beszéltek a gyerekeinkről, csak Tarlós. A polgármester pedig közölte, szép is lenne, ha őt azért vernék bilincsbe, mert kiállt a gyerekekért. És erre nem válaszolt a kutya sem.

Az óbudai bíróság július 23-án hétfőn elfogadta a Háttér Baráti Társaság a Melegekért jogi érvelését, miszerint a Háttér kiemelkedően közhasznú szervezetkénti minősítése "lehetővé teszi számukra a nyilvánosság elé lépést is", s ezért "indokolatlan és teljes mértékben logikátlan az I. r. alperes [ ti. Tarlós ] érvelése". Csakhogy a meleg vezetők Tarlóssal szemben nem tudtak a nyilvánosság előtt meggyőző érveket előadni azt illetően, mi az a kiemelkedően közhasznú tevékenysége a szervezetnek, ami miatt a Szigeten a helyük.

Régen rossz, ha a bíróság előtt jobban tudunk érvelni, mint a nyilvánosság előtt. Az emberek nem osztják az aktivisták és jogászok azon elképzeléseit, hogy a valóság van az alkotmányért, hanem úgy vannak az alkotmánnyal és a joggal, hogy az van őérettük.

Ha nem tudjuk a többséget meggyőzni arról, hogy az alkotmány helyesen teszi, hogy védelmezi a szexuális kisebbségeket, akkor megette a fene az egészet. Megjegyzés: A cikkben taglalt történésekre a Habeas Corpus Munkacsoport vezetőjeként magamnak is meglehetősen nagy hatásom volt, ennélfogva a cikk elfogult, és abszolút szubjektív.
jg fotó   (C) copyright Juhász Géza
Minden jogomat fenntartom - Élj te is a fenntartás jogával :)
honlap: http://juhaszgeza.hu